Tags Posts tagged with "thực hiện hóa trị xạ trị hóa trị kết hợp xạ trị ban ngày tại cơ sở khám bệnh chữa bệnh"

Tag: thực hiện hóa trị xạ trị hóa trị kết hợp xạ trị ban ngày tại cơ sở khám bệnh chữa bệnh

Thông tư 01/2017/TT-BYT quy định thực hiện hóa trị, xạ trị,...

Thông tư 01/2017/TT-BYT quy định thực hiện hóa trị, xạ trị, hóa trị kết hợp xạ trị ban ngày tại cơ sở khám bệnh,...