thu hồi Archives - Vietnam Regulatory Affairs Society - Luật Dược Việt Nam
Home Tags Thu hồi

Tag: thu hồi

Quyết định 442/QĐ-QLD năm 2017 về việc ngừng nhận hồ sơ...

Quyết định 442/QĐ-QLD năm 2017 về việc ngừng nhận hồ sơ cấp, gia hạn đăng ký lưu hành và thu hồi giấy đăng ký...

Công văn 4405/QLD-CL đình chỉ lưu hành thuốc không đạt tiêu...

Công văn 4405/QLD-CL đình chỉ lưu hành thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng BỘ Y TẾ                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CỤC...