thu hồi và xử lý thực phẩm không đảm bảo an toàn Archives - Vietnam Regulatory Affairs Society - Luật Dược Việt Nam
Home Tags Thu hồi và xử lý thực phẩm không đảm bảo an toàn

Tag: thu hồi và xử lý thực phẩm không đảm bảo an toàn

Dự thảo thông tư thu hồi và xử lý thực phẩm...

Dự thảo thông tư thu hồi và xử lý thực phẩm BỘ Y TẾ    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -...

Thông tư 17/2016/TT-BYT quy định việc thu hồi và xử lý...

Thông tư 17/2016/TT-BYT quy định việc thu hồi và xử lý thực phẩm không đảm bảo an toàn thuộc thẩm quyền quản lý của...