thử tương đương sinh học Archives - Vietnam Regulatory Affairs Society - Luật Dược Việt Nam
Home Tags Thử tương đương sinh học

Tag: thử tương đương sinh học

Dự thảo tháng 9 thông tư thử tương đương sinh học

DỰ THẢO THÔNG TƯ QUY ĐỊNH THỬ TƯƠNG ĐƯƠNG SINH HỌC   Căn cứ Luật Dược số 105/2016/QH13 ngày 06 tháng 4 năm 2016; Căn cứ Nghị...