Home Tags Thông tư ghi nhãn thuốc

Tag: thông tư ghi nhãn thuốc

Thông tư 06/2016/TT-BYT quy định ghi nhãn thuốc

Thông tư 06/2016/TT-BYT quy định ghi nhãn thuốc BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:...