thông tư ghi nhãn thuốc Archives - Vietnam Regulatory Affairs Society - Luật Dược Việt Nam
Home Tags Thông tư ghi nhãn thuốc

Tag: thông tư ghi nhãn thuốc

Thông tư 01/2018/TT-BYT quy định nhãn thuốc, nguyên liệu làm thuốc...

BỘ Y TẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 01/2018/TT-BYT Hà Nội ngày 18 tháng 01 năm...

Thông tư 06/2016/TT-BYT quy định ghi nhãn thuốc

Thông tư 06/2016/TT-BYT quy định ghi nhãn thuốc BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:...