Thông tư 38/2017/TT-BYT Archives - Vietnam Regulatory Affairs Society - Luật Dược Việt Nam
Home Tags Thông tư 38/2017/TT-BYT

Tag: Thông tư 38/2017/TT-BYT

Thông tư 38/2017/TT-BYT ban hành danh mục bệnh truyền nhiễm, phạm...

BỘ Y TẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 38/2017/TT-BYT Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm...