Home Tags Thông báo 145/TB-VPCP

Tag: Thông báo 145/TB-VPCP

Thông báo 145/TB-VPCP năm 2018 kết luận của Phó Thủ tướng...

0
VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 145/TB-VPCP Hà Nội, ngày 18 tháng 04...
0868.552.633