Home Tags Thời hạn lưu hồ sơ đăng ký thuốc

Tag: thời hạn lưu hồ sơ đăng ký thuốc

THÔNG TƯ 53/2017/TT-BYT QUY ĐỊNH VỀ THỜI HẠN BẢO QUẢN HỒ...

0
BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 53/2017/TT-BYT Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm...
0868.552.633