Home Tags Thanh toán chi phí khám chữa bệnh

Tag: Thanh toán chi phí khám chữa bệnh

Quyết định 1524/QĐ-BYT đính chính Thông tư số 50/2017/TT-BYT

0
BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 1524/QĐ-BYT Hà Nội, ngày 28...

Thông tư 50/2017/TT-BYT Sửa đổi, bổ sung các quy định liên...

0
BỘ Y TẾ ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 50/2017/TT-BYT Hà Nội, ngày 23 tháng 12 năm...
0868.552.633