tập huấn thực hành phân phối thuốc GDP Archives - Vietnam Regulatory Affairs Society - Luật Dược Việt Nam
Home Tags Tập huấn thực hành phân phối thuốc GDP

Tag: tập huấn thực hành phân phối thuốc GDP

Tài liệu tập huấn thực hành phân phối thuốc GDP

Tài liệu tập huấn thực hành phân phối thuốc GDP Nội dung tập huấn: thông tư 48/2011/TT-BYT thực hành tốt phân phối thuốc I. Lịch sử GDP –...