Tài liệu tập huấn thực hành phân phối thuốc GDP

3352
Tài liệu tập huấn thực hành phân phối thuốc GDP
Tài liệu tập huấn thực hành phân phối thuốc GDP
5/5 - (1 bình chọn)

Tài liệu tập huấn thực hành phân phối thuốc GDP

Nội dung tập huấn: thông tư 48/2011/TT-BYT thực hành tốt phân phối thuốc

I. Lịch sử GDP – Các thực hành tốt GxP, Hệ thống quản lý chất lượng

II. Nhân sự – Quy trình – Nhà xưởng

III. Tiếp nhận, Bảo quản, Soạn hàng & giao hàng, Vận Chuyển Những mặt hàng nguy cơ cao, Kiểm soát thay đổi, Quản lý sai lệch, Đánh giá và thẩm định, Hoạt động đóng gói lại, Các hoạt động sử dụng dịch vụ bên ngoài.

IV. Tự đánh giá, Thanh tra, Kiểm tra của cơ quan chức năng.

V. Khiếu nại, Trả về, Thu hồi và rút số đăng ký, Hàng giả/tráo hàng- mất hàng

Tài liệu tập huấn thực hành phân phối thuốc GDP

TÀI LIỆU ĐÍNH KÈM: [sociallocker id=7424]Tai lieu tap huan GDP_Ha Thu Hop[/sociallocker]