Home Tags Tài liệu đăng ký thuốc

Tag: tài liệu đăng ký thuốc

Hướng dẫn Asean về đăng ký thay đổi cho dược phẩm...

0
Hướng dẫn Asean về đăng ký thay đổi cho dược phẩm dùng cho người Tài liệu đính kèm:  ASEAN Variation Guideline for Pharmaceutical Products 7.2 clean...

WHO Guidelines hồ sơ kỹ thuật trong đăng ký dược phẩm...

0
WHO Guidelines hồ sơ kỹ thuật trong đăng ký dược phẩm dùng cho người Tài liệu đính kèm: WHO_Annex 2_Stability testing of active pharmaceutical ingredients and...

ICH guidelines hồ sơ kỹ thuật trong đăng ký dược phẩm...

0
ICH guidelines hồ sơ kỹ thuật trong đăng ký dược phẩm dùng cho người Các tài liệu đính kèm: Q1A(R2)_STABILITY TESTING OF NEW DRUG SUBSTANCES AND...

FDA guideline hồ sơ kỹ thuật trong đăng ký dược phẩm...

0
FDA guideline hồ sơ kỹ thuật trong đăng ký dược phẩm dùng cho người Tài liệu đính kèm: Guidance for Industry Bioequivalence Recommendations for Specific Products...

EMA Guideline cho hồ sơ kỹ thuật trong đăng ký dược...

0
EMA Guideline cho hồ sơ kỹ thuật trong đăng ký dược phẩm dùng cho người Tài liệu đính kèm:  Q3C_R5_Step4 WC500003388 WC500003412 WC500075094 WC500109470 WC500164972 WC500164973 EMA...

Hồ sơ kỹ thuật chung ASEAN trong đăng ký dược phẩm...

0
Hồ sơ kỹ thuật chung ASEAN trong đăng ký Dược phẩm dùng cho người - ACTD Các tài liệu tham khảo trong quá trình chuẩn bị...

Tài liệu tập huấn thông tư 44/2014/TT-BYT quy định việc đăng...

0
Tài liệu tập huấn thông tư 44/2014/TT-BYT quy định việc đăng ký thuốc (bản full, chi tiết) Nội dung tập huấn bao gồm: Phổ biến...

Những điểm mới trong thông tư 44/2014/TT-BYT quy định việc đăng...

0
Những điểm mới trong thông tư 44/2014/TT-BYT quy định việc đăng ký thuốc Một số nội dung mới ØBổ sung hình thức đăng ký gia hạn....

Đăng ký thuốc và đôi điều cần biết

0
  Đăng ký thuốc và đôi điều cần biết Đăng ký thuốc là gì? Đăng ký là nghề gì? Tại sao lại gọi Regulatory Affairs? ...

Tài liệu tập huấn chuyên gia thẩm định hồ sơ đăng...

0
Tài liệu tập huấn chuyên gia thẩm định hồ sơ đăng ký thuốc Để biết được cách thức chuyên gia thẩm định 1 hồ sơ...
0868.552.633