Tài liệu tập huấn chuyên gia thẩm định hồ sơ đăng ký thuốc

2036
tài liệu tập huấn chuyên gia thẩm định
tài liệu tập huấn chuyên gia thẩm định
5/5 - (5 bình chọn)

Tài liệu tập huấn chuyên gia thẩm định hồ sơ đăng ký thuốc

Để biết được cách thức chuyên gia thẩm định 1 hồ sơ đăng ký như thế nào?

Thống nhất cách thẩm định một số điểm trong hồ sơ đăng ký do có nhiều ý kiến khác nhau.

Các điểm cần lưu ý cho các bạn khi chuẩn bị hồ sơ.

Căn cứ hướng dẫn chuyên gia thẩm định hồ sơ đăng ký công văn 21501/QLD-ĐK (english version here)

Nội dung tập huấn:

  • Các điểm mới trong thông tư 44/2014/TT-BYT quy định việc đăng ký thuốc.
  • Thẩm định hồ sơ hành chính và các điểm cần lưu ý trong quá trình thẩm định hồ sơ (có bao gồm cả thẩm định hồ sơ thay đổi/bổ sung); các tiêu chí không cấp số đăng ký đối với hồ sơ pháp chế.
  • Thẩm định hồ sơ chất lượng và các điểm cần lưu ý trong quá trình thẩm định hồ sơ (có bao gồm cả thẩm định hồ sơ thay đổi/bổ sung); các tiêu chí không cấp số đăng ký đối với hồ sơ chất lượng.
  • Thẩm định hồ sơ dược lý, lâm sàng và các điểm cần lưu ý trong quá trình thẩm định hồ sơ (có bao gồm cả thẩm định hồ sơ thay đổi/bổ sung); các tiêu chí không cấp số đăng ký đối với hồ sơ an toàn – hiệu quả.

Tài liệu tập huấn chuyên gia thẩm định hồ sơ đăng ký thuốc

DOWNLOAD TÀI LIỆU DƯỚI ĐÂY

[sociallocker id=7424]

TÀI LIỆU ĐÍNH KÈM: Tai lieu Tap huan Chuyen gia

[/sociallocker]

Tài liệu tập huấn chuyên gia thẩm định hồ sơ đăng ký thuốc

Để biết được cách thức chuyên gia thẩm định 1 hồ sơ đăng ký như thế nào?

Thống nhất cách thẩm định một số điểm trong hồ sơ đăng ký do có nhiều ý kiến khác nhau.

Các điểm cần lưu ý cho các bạn khi chuẩn bị hồ sơ.

Căn cứ hướng dẫn chuyên gia thẩm định hồ sơ đăng ký công văn 21501/QLD-ĐK (english version here)

Nội dung tập huấn:

  • Các điểm mới trong thông tư 44/2014/TT-BYT quy định việc đăng ký thuốc.
  • Thẩm định hồ sơ hành chính và các điểm cần lưu ý trong quá trình thẩm định hồ sơ (có bao gồm cả thẩm định hồ sơ thay đổi/bổ sung); các tiêu chí không cấp số đăng ký đối với hồ sơ pháp chế.
  • Thẩm định hồ sơ chất lượng và các điểm cần lưu ý trong quá trình thẩm định hồ sơ (có bao gồm cả thẩm định hồ sơ thay đổi/bổ sung); các tiêu chí không cấp số đăng ký đối với hồ sơ chất lượng.
  • Thẩm định hồ sơ dược lý, lâm sàng và các điểm cần lưu ý trong quá trình thẩm định hồ sơ (có bao gồm cả thẩm định hồ sơ thay đổi/bổ sung); các tiêu chí không cấp số đăng ký đối với hồ sơ an toàn – hiệu quả.

Tài liệu tập huấn chuyên gia thẩm định hồ sơ đăng ký thuốc

TÀI LIỆU ĐÍNH KÈM: Tai lieu Tap huan Chuyen gia

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!