FDA guideline hồ sơ kỹ thuật trong đăng ký dược phẩm dùng cho người

1723
FDA guideline
FDA guideline
FDA guideline hồ sơ kỹ thuật trong đăng ký dược phẩm dùng cho người
5 (100%) 2 votes

FDA guideline hồ sơ kỹ thuật trong đăng ký dược phẩm dùng cho người

Tài liệu đính kèm: [sociallocker id=7424]Guidance for Industry Bioequivalence Recommendations for Specific Products SUPAC_IR SUPAC_Manufacturing Equipment Addendum SUPAC_MR SUPAC_Semisolid[/sociallocker]

FDA guideline hồ sơ kỹ thuật trong đăng ký dược phẩm dùng cho người

Xem thêm tài liệu tại website Cục Quản lý Dược Việt Nam: dav.gov.vn