FDA guideline hồ sơ kỹ thuật trong đăng ký dược phẩm dùng cho người

1953
FDA guideline
FDA guideline
5/5 - (2 bình chọn)

FDA guideline hồ sơ kỹ thuật trong đăng ký dược phẩm dùng cho người

Tài liệu đính kèm: [sociallocker id=7424]Guidance for Industry Bioequivalence Recommendations for Specific Products SUPAC_IR SUPAC_Manufacturing Equipment Addendum SUPAC_MR SUPAC_Semisolid[/sociallocker]

FDA guideline hồ sơ kỹ thuật trong đăng ký dược phẩm dùng cho người

Xem thêm tài liệu tại website Cục Quản lý Dược Việt Nam: dav.gov.vn

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!