Tập huấn thông tư ghi nhãn Archives - Vietnam Regulatory Affairs Society - Luật Dược Việt Nam
Home Tags Tập huấn thông tư ghi nhãn

Tag: Tập huấn thông tư ghi nhãn

Tài liệu tập huấn thông tư 01/2018/TT-BYT quy định ghi nhãn...

Tài liệu tập huấn thông tư 01/2018/TT-BYT quy định ghi nhãn thuốc DOWNLOAD TÀI LIỆU DƯỚI ĐÂY 1. Pho bien TT 01-2018 - P. ĐKT 2. Pho...

Tài liệu tập huấn thông tư nhãn 06/2016/TT-BYT

Tài liệu tập huấn thông tư nhãn 06/2016/TT-BYT NỘI DUNG: PHỔ BIẾN THÔNG TƯ 06/2016/TT-BYT QUY ĐỊNH GHI NHÃN THUỐC Hướng dẫn chuẩn bị thông...