sử dụng hợp lý digoxin Archives - Vietnam Regulatory Affairs Society - Luật Dược Việt Nam
Home Tags Sử dụng hợp lý digoxin

Tag: sử dụng hợp lý digoxin

Sử dụng hợp lý, an toàn Digoxin

SỬ DỤNG HỢP LÝ, AN TOÀN DIGOXIN TRONG THỰC HÀNH LÂM SÀNG Nguồn: USPharm. 2015;40(2):44-48 Người dịch: Dương Thị Thanh Mai, Lương Anh Tùng Digoxin là...