Home Tags Sofosbuvir 400 mg

Tag: Sofosbuvir 400 mg

Thuốc điều trị viêm Gan C có số đăng ký lưu...

0
Đã có thuốc điều trị viêm gan C sản xuất tại Việt Nam Ngày 7 tháng 12 năm 2017 Cục Quản lý Dược - Bộ...

Quyết định 559/QĐ-QLD ban hành 01 thuốc sản xuất trong nước...

0
BỘ Y TẾCỤC QUẢN LÝ DƯỢC Số: 559/QĐ-QLD CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc Hà Nội, ngày 7...
0868.552.633