Quyết định 598/QĐ-XPVPHC Archives - Vietnam Regulatory Affairs Society - Luật Dược Việt Nam
Home Tags Quyết định 598/QĐ-XPVPHC

Tag: Quyết định 598/QĐ-XPVPHC

Quyết định 598/QĐ-XPVPHC xử phạt vi phạm hành chính

Quyết định 598/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính. Căn cứ Điều 57, Điều 68 Luật xử phạt vi phạm hành chính Căn cứ...