quy trình phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ Archives - Vietnam Regulatory Affairs Society - Luật Dược Việt Nam
Home Tags Quy trình phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ

Tag: quy trình phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ

Quyết định 3449/QĐ-BYT ban hành tài liệu hướng dẫn quy trình...

Bộ Y TẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   số:3449 /QĐ-BYT Hà Nội, ngày 07 tháng 6  năm...