quy định sử dụng dược liệu thuốc y học cổ truyền Archives - Vietnam Regulatory Affairs Society - Luật Dược Việt Nam
Home Tags Quy định sử dụng dược liệu thuốc y học cổ truyền

Tag: quy định sử dụng dược liệu thuốc y học cổ truyền

Thông tư 43/2017/TT-BYT quy định tỷ lệ hao hụt đối với...

BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 43/2017/TT-BYT Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm...

Thông tư 05/2014/TT-BYT quy định việc sử dụng dược liệu, vị...

Thông tư 05/2014/TT-BYT quy định việc sử dụng dược liệu, vị thuốc y học cổ truyền trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh BỘ...