Home Tags Quy định kiểm soát nhiễm khuẩn trong các cơ sở khám bệnh chữa bệnh

Tag: quy định kiểm soát nhiễm khuẩn trong các cơ sở khám bệnh chữa bệnh

Thông tư 16/2018/TT-BYT quy định kiểm soát nhiễm khuẩn trong các...

0
BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 16/2018/TT-BYT Hà Nội, ngày 20 tháng 7 năm...
0868 552 633