quy định khám chữa bệnh nhân đạo Archives - Vietnam Regulatory Affairs Society - Luật Dược Việt Nam
Home Tags Quy định khám chữa bệnh nhân đạo

Tag: quy định khám chữa bệnh nhân đạo

Thông tư 30/2014/TT-BYT quy định khám bệnh chữa bệnh nhân đạo

Thông tư 30/2014/TT-BYT quy định khám bệnh chữa bệnh nhân đạo BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do...