Home Tags Quản lý trang thiết bị y tế

Tag: quản lý trang thiết bị y tế

Công văn 7165/BYT-TB-CT Thực hiện Nghị quyết 131/NQ-CP

0
Công văn 7165/BYT-TB-CT Thực hiện nội dung Nghị quyết số 131/NQ-CP   BỘ Y TẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do...

Công văn 2320/GSQL-GQ1 thực hiện Nghị định số 36/2016/NĐ-CP về quản...

0
Công văn 2320/GSQL-GQ1 thực hiện Nghị định số 36/2016/NĐ-CP về quản lý trang thiết bị y tế. TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN ------- CỘNG...

Công văn 5464/BYT-TB-CT về quản lý trang thiết bị y tế

0
Công văn 5464/BYT-TB-CT về việc phối hợp hướng dẫn thực hiện quy định tại Nghị định số 36/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ về quản...

Nghị định 36/2016/NĐ-CP quản lý trang thiết bị y tế

0
Nghị định 36/2016/NĐ-CP quản lý trang thiết bị y tế. Nghị định trang thiết bị y tế. CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT...
0868.552.633