Home Tags Quản lý mỹ phẩm

Tag: quản lý mỹ phẩm

Công văn 19998/QLD-MP đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không...

0
BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Sô: 19998/QLD-MP V/v đình chỉ lun...

Nghị định 93/2016/NĐ-CP quy định về điều kiện sản xuất mỹ...

0
Nghị định 93/2016/NĐ-CP quy định về điều kiện sản xuất mỹ phẩm CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do...

Công văn 6577/QLD-MP cập nhật quy định về các chất dùng...

0
Công văn 6577/QLD-MP cập nhật quy định về các chất dùng trong mỹ phẩm BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA...

Công văn 1609/QLD-MP hướng dẫn phân loại, công bố tính năng...

0
Công văn 1609/QLD-MP hướng dẫn phân loại, công bố tính năng mỹ phẩm BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT...

Thông tư 06/2011/TT-BYT quy định về quản lý mỹ phẩm

0
Thông tư 06/2011/TT-BYT quy định về quản lý mỹ phẩm BỘ Y TẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -...
0868.552.633