Home Tags Quản lý giá thuốc

Tag: quản lý giá thuốc

Thông tư 06/2013/TT-BYT hướng dẫn thực hiện thí điểm quản lý...

0
Thông tư 06/2013/TT-BYT hướng dẫn thực hiện thí điểm quản lý giá thuốc bằng phương pháp thặng số bán buôn tối đa toàn chặng...

Thông tư liên tịch 50/2011/TTLT-BYT-BTC-BCT hướng dẫn thực hiện quản lý...

0
Thông tư liên tịch 50/2011/TTLT-BYT-BTC-BCT hướng dẫn thực hiện quản lý nhà nước giá thuốc dùng cho người BỘ Y TẾ - BỘ TÀI CHÍNH...

Thông tư liên tịch 11/2007/TTLT-BYT-BTC-BCT hướng dẫn thực hiện quản lý...

0
Thông tư liên tịch 11/2007/TTLT-BYT-BTC-BCT hướng dẫn thực hiện quản lý nhà nước về giá thuốc dùng cho người BỘ Y TẾ - BỘ TÀI...
0868.552.633