Home Tags QĐ đợt 157 TN

Tag: QĐ đợt 157 TN

Quyết định cấp số đăng ký thuốc trong nước từ đợt...

Quyết định cấp số đăng ký thuốc trong nước từ đợt 146 đến đợt 157 Các căn cứ ban hành quyết định cấp số đăng...

Quyết định 60/QĐ-QLD danh mục thuốc trong nước đợt 157 bổ...

Quyết định 60/QĐ-QLD danh mục thuốc trong nước đợt 157 bổ sung. BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc...

Quyết định 50/QĐ-QLD danh mục thuốc trong nước đợt 157 –...

Decision 50/QĐ-QLD promulgating list of domestic drugs granted issuance 157 - drug used for research Quyết định 50/QĐ-QLD danh mục thuốc trong nước đợt 157...

Quyết định 49/QĐ-QLD danh mục thuốc trong nước đợt 157 –...

Quyết định 49/QĐ-QLD danh mục thuốc trong nước đợt 157 - thuốc tránh thai đợt 157. BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI...

Quyết định 48/QĐ-QLD danh mục thuốc trong nước đợt 157 –...

Quyết định 48/QĐ-QLD danh mục thuốc ung thư đợt 157 - thuốc ung thư sản xuất trong nước đăng ký lần đầu tại Việt...

Quyết định 47/QĐ-QLD danh mục thuốc trong nước đợt 157 –...

Quyết định 47/QĐ-QLD danh mục thuốc mới đợt 157 - thuốc có hoạt chất, phối hợp lần đầu đăng ký lưu hành tại Việt Nam. BỘ...

Quyết định 45/QĐ-QLD danh mục thuốc trong nước đợt 157 –...

Quyết định 45/QĐ-QLD danh mục thuốc trong nước đợt 157 - thuốc gia công xuất khẩu BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI...

Quyết định 46/QĐ-QLD danh mục thuốc trong nước đợt 157 –...

Quyết định 46/QĐ-QLD danh mục thuốc trong nước đợt 157 - hoạt chất kháng virus 2 năm BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC ------- CỘNG HÒA XÃ...

Quyết định 43/QĐ-QLD danh mục thuốc trong nước đợt 157 –...

Quyết định 43/QĐ-QLD danh mục thuốc trong nước đợt 157 - thuốc sản xuất gia công BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI...

Quyết định 42/QĐ-QLD danh mục thuốc trong nước đợt 157 –...

Quyết định 42/QĐ-QLD danh mục thuốc trong nước đợt 157 - quản lý đặc biệt (GN) BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI...