Home Tags QĐ đợt 157 TN

Tag: QĐ đợt 157 TN

Quyết định cấp số đăng ký thuốc trong nước từ đợt...

0
Quyết định cấp số đăng ký thuốc trong nước từ đợt 146 đến đợt 157 Các căn cứ ban hành quyết định cấp số đăng...

Quyết định 60/QĐ-QLD danh mục thuốc trong nước đợt 157 bổ...

0
Quyết định 60/QĐ-QLD danh mục thuốc trong nước đợt 157 bổ sung. BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc...

Quyết định 50/QĐ-QLD danh mục thuốc trong nước đợt 157 –...

0
Decision 50/QĐ-QLD promulgating list of domestic drugs granted issuance 157 - drug used for research Quyết định 50/QĐ-QLD danh mục thuốc trong nước đợt 157...

Quyết định 49/QĐ-QLD danh mục thuốc trong nước đợt 157 –...

0
Quyết định 49/QĐ-QLD danh mục thuốc trong nước đợt 157 - thuốc tránh thai đợt 157. BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI...

Quyết định 48/QĐ-QLD danh mục thuốc trong nước đợt 157 –...

0
Quyết định 48/QĐ-QLD danh mục thuốc ung thư đợt 157 - thuốc ung thư sản xuất trong nước đăng ký lần đầu tại Việt...

Quyết định 47/QĐ-QLD danh mục thuốc trong nước đợt 157 –...

0
Quyết định 47/QĐ-QLD danh mục thuốc mới đợt 157 - thuốc có hoạt chất, phối hợp lần đầu đăng ký lưu hành tại Việt Nam. BỘ...

Quyết định 45/QĐ-QLD danh mục thuốc trong nước đợt 157 –...

0
Quyết định 45/QĐ-QLD danh mục thuốc trong nước đợt 157 - thuốc gia công xuất khẩu BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI...

Quyết định 46/QĐ-QLD danh mục thuốc trong nước đợt 157 –...

0
Quyết định 46/QĐ-QLD danh mục thuốc trong nước đợt 157 - hoạt chất kháng virus 2 năm BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC ------- CỘNG HÒA XÃ...

Quyết định 43/QĐ-QLD danh mục thuốc trong nước đợt 157 –...

0
Quyết định 43/QĐ-QLD danh mục thuốc trong nước đợt 157 - thuốc sản xuất gia công BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI...

Quyết định 42/QĐ-QLD danh mục thuốc trong nước đợt 157 –...

0
Quyết định 42/QĐ-QLD danh mục thuốc trong nước đợt 157 - quản lý đặc biệt (GN) BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI...
0868.552.633