Home Tags QĐ đợt 157 TN

Tag: QĐ đợt 157 TN

Quyết định cấp số đăng ký thuốc trong nước từ đợt...

Quyết định cấp số đăng ký thuốc trong nước từ đợt 146 đến đợt 157 Các căn cứ ban hành quyết định cấp số đăng...
Đợt 157 bổ sung

Quyết định 60/QĐ-QLD danh mục thuốc trong nước đợt 157 bổ...

Quyết định 60/QĐ-QLD danh mục thuốc trong nước đợt 157 bổ sung. BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc...
thuốc dùng nghiên cứu đợt 157

Quyết định 50/QĐ-QLD danh mục thuốc trong nước đợt 157 –...

Quyết định 50/QĐ-QLD danh mục thuốc trong nước đợt 157 - thuốc dùng nghiên cứu đợt 157. BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC ------- CỘNG HÒA XÃ...
thuốc tránh thai đợt 157

Quyết định 49/QĐ-QLD danh mục thuốc trong nước đợt 157 –...

Quyết định 49/QĐ-QLD danh mục thuốc trong nước đợt 157 - thuốc tránh thai đợt 157. BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI...
Thuốc ung thư đợt 157

Quyết định 48/QĐ-QLD danh mục thuốc trong nước đợt 157 –...

Quyết định 48/QĐ-QLD danh mục thuốc ung thư đợt 157 - thuốc ung thư sản xuất trong nước đăng ký lần đầu tại Việt...
thuốc mới đợt 157

Quyết định 47/QĐ-QLD danh mục thuốc trong nước đợt 157 –...

Quyết định 47/QĐ-QLD danh mục thuốc mới đợt 157 - thuốc có hoạt chất, phối hợp lần đầu đăng ký lưu hành tại Việt Nam. BỘ...
thuốc gia công xuất khẩu 157

Quyết định 45/QĐ-QLD danh mục thuốc trong nước đợt 157 –...

Quyết định 45/QĐ-QLD danh mục thuốc trong nước đợt 157 - thuốc gia công xuất khẩu BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI...

Quyết định 46/QĐ-QLD danh mục thuốc trong nước đợt 157 –...

Quyết định 46/QĐ-QLD danh mục thuốc trong nước đợt 157 - hoạt chất kháng virus 2 năm BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC ------- CỘNG HÒA XÃ...
danh mục thuốc gia công 157

Quyết định 43/QĐ-QLD danh mục thuốc trong nước đợt 157 –...

Quyết định 43/QĐ-QLD danh mục thuốc trong nước đợt 157 - thuốc sản xuất gia công BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI...
quản lý đặc biệt gây nghiện

Quyết định 42/QĐ-QLD danh mục thuốc trong nước đợt 157 –...

Quyết định 42/QĐ-QLD danh mục thuốc trong nước đợt 157 - quản lý đặc biệt (GN) BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI...