Home Tags Phí trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩm

Tag: phí trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩm

Dự thảo thông tư sửa đổi Thông tư số 279/2016/TT-BTC ngày...

0
Dự thảo thông tư sửa đổi Thông tư số 279/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp,...

Thông tư 279/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp,...

0
Thông tư 279/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong công tác an toàn vệ sinh...
0868.552.633