Home Tags Phí cho thủ tục hành chính

Tag: phí cho thủ tục hành chính

Thông tư 114/2017/TT-BTC Sửa đổi, bổ sung biểu mức thu phí

0
Thông tư 114/2017/TT-BTC Sửa đổi, bổ sung Biểu mức thu phí trong lĩnh vực dược mỹ phẩm BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA...

Thông tư 279/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp,...

0
Thông tư 279/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong công tác an toàn vệ sinh...

Thông tư 277/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp,...

0
Thông tư 277/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực dược mỹ phẩm BỘ TÀI...

Thông tư 278/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp,...

0
Thông tư 278/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực y tế BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG...
0868.552.633