Home Tags Khám bệnh chữa bệnh với người nhiễm HIV

Tag: khám bệnh chữa bệnh với người nhiễm HIV

GIẢM KỲ THỊ VÀ PHÂN BIỆT ĐỐI XỬ LIÊN QUAN ĐẾN...

0
Tăng cường hoạt động giảm kỳ thị và phân biệt đối xử liên quan đến HIV BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT...

Thông tư 15/2015/TT-BYT hướng dẫn thực hiện khám bệnh, chữa bệnh...

0
Thông tư 15/2015/TT-BYT hướng dẫn thực hiện khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế đối với người nhiễm HIV và người sử dụng...
0868.552.633