hội đồng đạo đức trong nghiên cứu y sinh học Archives - Vietnam Regulatory Affairs Society - Luật Dược Việt Nam
Home Tags Hội đồng đạo đức trong nghiên cứu y sinh học

Tag: hội đồng đạo đức trong nghiên cứu y sinh học

Dự thảo 01 thông tư sửa đổi, bổ sung một số...

DỰ THẢO 01 NGÀY 27/2/2018, Thông tư quy định việc thành lập, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng đạo đức trong nghiên...