Home Tags GMP không đạt yêu cầu bổ sung giải trình

Tag: GMP không đạt yêu cầu bổ sung giải trình

Công văn 8029/QLD-CL các hồ sơ đề nghị công bố cơ...

0
Công văn 8029/QLD-CL các hồ sơ đề nghị công bố cơ sở sản xuất thuốc đạt tiêu chuẩn PIC/S- GMP và EU-GMP không đạt...

Công văn 5843/QLD-CL các hồ sơ đề nghị công bố cơ...

0
Công văn 5843/QLD-CL các hồ sơ đề nghị công bố cơ sở sản xuất thuốc đạt tiêu chuẩn PIC/S-GMP và EU-GMP không đạt cần...

Công văn 3315/QLD-CL các hồ sơ đề nghị công bố cơ...

0
Công văn 3315/QLD-CL các hồ sơ đề nghị công bố cơ sở sản xuất thuốc đạt tiêu chuẩn PIC/S-GMP và EU-GMP  không đạt yêu...
0868.552.633