GMP đợt 47 Archives - Vietnam Regulatory Affairs Society - Luật Dược Việt Nam
Home Tags GMP đợt 47

Tag: GMP đợt 47

Danh sách công bố cơ sở sản xuất đạt tiêu chuẩn...

Danh sách công bố cơ sở sản xuất đạt tiêu chuẩn PIC/S-GMP và EU-GMP các đợt 31 đến đợt 47. Căn cứ Thông tư số...

Công văn 782/QLD-CL hồ sơ đề nghị công bố cơ sở...

Công văn 782/QLD-CL hồ sơ đề nghị công bố cơ sở sản xuất thuốc đạt tiêu chuẩn PIC/S-GMP và EU-GMP  không đạt yêu cầu...

Công văn 783/QLD-CL công bố cơ sở sản xuất thuốc đạt...

Công văn 783/QLD-CL công bố cơ sở sản xuất thuốc đạt tiêu chuẩn PIC/S-GMP và EU-GMP (Đợt 47) BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC ------- CỘNG HÒA...