giá dịch vụ kiểm nghiệm thuốc nguyên liệu làm thuốc Archives - Vietnam Regulatory Affairs Society - Luật Dược Việt Nam
Home Tags Giá dịch vụ kiểm nghiệm thuốc nguyên liệu làm thuốc

Tag: giá dịch vụ kiểm nghiệm thuốc nguyên liệu làm thuốc

THÔNG TƯ 35/2017/TT-BYT Quy định giá cụ thể đối với dịch...

BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 35/2017/TT-BYT Hà Nội, ngày 18 tháng 08 năm 2017 THÔNG TƯ 35/2017/TT-BYT Quy...