FDA BIOEQUIVALENCE STANDARDS Archives - Vietnam Regulatory Affairs Society - Luật Dược Việt Nam
Home Tags FDA BIOEQUIVALENCE STANDARDS

Tag: FDA BIOEQUIVALENCE STANDARDS

FDA BIOEQUIVALENCE STANDARDS (2014)

FDA BIOEQUIVALENCE STANDARDS (2014) Như các bạn đã biết, Bộ Y tế đang có chủ trương dần thay thế các thuốc Generic tương đương bào...