dự thảo thông tư sửa đổi thông tư 45/2017 Archives - Vietnam Regulatory Affairs Society - Luật Dược Việt Nam
Home Tags Dự thảo thông tư sửa đổi thông tư 45/2017

Tag: dự thảo thông tư sửa đổi thông tư 45/2017

Dự thảo 01 thông tư sửa đổi, bổ sung một số...

DỰ THẢO 01 NGÀY 27/2/2018, Thông tư quy định việc thành lập, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng đạo đức trong nghiên...