Home Tags đơn vị kiểm định chất lượng IVD

Tag: đơn vị kiểm định chất lượng IVD

QUYẾT ĐỊNH 1353/QĐ-BYT VỀ VIỆC BAN HÀNH DANH MỤC CÁC ĐƠN...

0
BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1353/QĐ-BYT Hà Nội, ngày 25 tháng 3 năm...
0868.552.633