Home Tags điều kiện sản xuất mỹ phẩm

Tag: điều kiện sản xuất mỹ phẩm

Nghị định 93/2016/NĐ-CP quy định về điều kiện sản xuất mỹ...

0
Nghị định 93/2016/NĐ-CP quy định về điều kiện sản xuất mỹ phẩm CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do...

ASEAN Guidelines for Cosmetic Good Manufacturing Practice

0
ASEAN Cosmetic Documents Appendix VI – ASEAN Guideline for Cosmetic Good Manufacturing Practice Appendix VI ASEAN Guidelines for Cosmetic Good Manufacturing Practice PREAMBLE The GMP Guidelines have been...

Hướng dẫn Asean về thực hành tốt sản xuất mỹ phẩm

0
HƯỚNG DẪN CỦA ASEAN VỀ THỰC HÀNH TỐT SẢN XUẤT MỸ PHẨM Lời mở đầu: Hướng dẫn Thực hành tốt sản xuất mỹ phẩm được đưa...
0868.552.633