Home Tags Danh sách vi phạm chất lượng về thuốc

Tag: danh sách vi phạm chất lượng về thuốc

DANH SÁCH CÁC THUỐC, CÁC CƠ SỞ SẢN XUẤT VI PHẠM...

0
DANH SÁCH CÁC THUỐC, CƠ SỞ SẢN XUẤT VI PHẠM VỀ CHẤT LƯỢNG THUỐC CỤC QUẢN LÝ DƯỢC THÔNG BÁO THU HỒI TỪ ĐỢT...

Công văn 7379/QLD-CL đình chỉ lưu hành thuốc không đạt tiêu...

0
Công văn 7379/QLD-CL đình chỉ lưu hành thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA...

Công văn 5775/QLD-CL đình chỉ lưu hành thuốc không đạt tiêu...

0
Công văn 5775/QLD-CL đình chỉ lưu hành thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA...

Công văn 5774/QLD-CL đình chỉ lưu hành thuốc không đạt tiêu...

0
Công văn 5774/QLD-CL đình chỉ lưu hành thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA...
0868 552 633