danh mục thuốc thiết yếu Archives - Vietnam Regulatory Affairs Society - Luật Dược Việt Nam
Home Tags Danh mục thuốc thiết yếu

Tag: danh mục thuốc thiết yếu

Thông tư 19/2018/TT-BYT ngày 30 tháng 8 năm 2018 ban hành...

Thông tư 19/2018/TT-BYT ngày 30 tháng 8 năm 2018 ban hành danh mục thuốc thiết yếu Thông tư này quy định nguyên tắc xây dựng,...

Danh sách thuốc thiết yếu năm 2017, cập nhật bởi WHO

Danh mục thuốc thiết yếu năm 2017, cập nhật bởi WHO Ngày 6/6/2017, WHO đã đưa ra lời khuyên về kháng sinh nào nên được...

Thông tư 45/2013/TT-BYT ban hành danh mục thuốc thiết yếu tân...

Thông tư 45/2013/TT-BYT ban hành danh mục thuốc thiết yếu tân dược BỘ Y TẾ  ------- CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   --------------- Số: 45/2013/TT-BYT HẾT HIỆU LỰC KỂ TỪ NGÀY 15/10/2018 Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2013 THÔNG TƯ BAN HÀNH DANH MỤC THUỐC THIẾT...

Thông tư 40/2013/TT-BYT ban hành danh mục thuốc thiết yếu thuốc...

Thông tư 40/2013/TT-BYT ban hành danh mục thuốc thiết yếu thuốc đông y và thuốc từ dược liệu lần VI BỘ Y TẾ -------- CỘNG HÒA XÃ...