Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ Archives - Vietnam Regulatory Affairs Society - Luật Dược Việt Nam
Home Tags Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ

Tag: Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ

Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ

Phụ lục III DANH MỤC THUỐC HẠN CHẾ BÁN LẺ (Ban hành kèm theo Thông tư số 07/2018/TT-BYT ngày 12 tháng 4 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ...