Home Tags Danh mục thuốc otc

Tag: danh mục thuốc otc

Công văn 6477/QLD-ĐK cập nhật thông tư số 07/2017 TT/BYT ban...

0
BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc số: 6477/QLD-ĐK V/v cập nhật Thông...

Thông tư 07/2017/TT-BYT ban hành danh mục thuốc không kê đơn

0
Thông tư 07/2017/TT-BYT ban hành danh mục thuốc không kê đơn BỘ Y TẾ Số: 07/2017/TT-BYT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự...

Thông tư 23/2014/TT-BYT ban hành danh mục thuốc không kê đơn...

0
Thông tư 23/2014/TT-BYT ban hành danh mục thuốc không kê đơn OTC BỘ Y TẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự...

Thông tư 08/2009/TT-BYT ban hành danh mục thuốc không kê đơn

0
Thông tư 08/2009/TT-BYT ban hành danh mục thuốc không kê đơn BỘ Y TẾ ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do...
0868.552.633