Home Tags Công văn 6026/QLD-TTra

Tag: Công văn 6026/QLD-TTra

Công văn 6026/QLD-TTra năm 2018 về thuốc giả Zinnat 500mg

  BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC Số 6026/QLD-TTra V/v thuốc giả zinnat 500mg CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – tự do – hạnh...