Home Tags Công văn 17572/QLD-CL

Tag: Công văn 17572/QLD-CL

Công văn 17572/QLD-CL đình chỉ lưu hành thuốc không đạt tiêu...

0
BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 17572/QLD-CL V/v đình chỉ lưu...
0868.552.633