Home Tags Công văn 17247/QLD-TTra

Tag: Công văn 17247/QLD-TTra

Công văn 17247/QLD-TTra ngừng nhận hồ sơ ĐKT, nguyên liệu làm...

Công văn 17247/QLD-TTra về việc ngừng nhận hồ sơ đăng ký thuốc nguyên liệu làm thuốc. Căn cứ Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017 của...