Home Tags Công văn 17059/QLD-MP năm 2018

Tag: Công văn 17059/QLD-MP năm 2018

Công văn 17059/QLD-MP năm 2018 đình chỉ lưu hành, thu hồi...

Công văn 17059/QLD-MP năm 2018 về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt chất lượng. Đình chỉ lưu hành trên toàn...