Home Tags Công văn 16524/QLD-MP

Tag: Công văn 16524/QLD-MP

Công văn 16524/QLD-MP đình chỉ LH, thu hồi mỹ phẩm không...

0
BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 16524/QLD-MP V/v đình chỉ lưu...
0868.552.633