Home Tags Công văn 13525/QLD-MP

Tag: Công văn 13525/QLD-MP

Công văn 13525/QLD-MP đình chỉ lưu hành thu hồi mỹ phẩm...

0
  BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   Số: 13525/QLD-MP V/v đình chỉ lưu...
0868.552.633