Công văn 13525/QLD-MP đình chỉ lưu hành thu hồi mỹ phẩm không đạt chất lượng

564
Công văn 13525/QLD-MP
Công văn 13525/QLD-MP
Đánh giá

 

BỘ Y TẾ

CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Số: 13525/QLD-MP

V/v đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt chất lượng

 

 

Hà Nội, ngày 16 tháng 07 năm 2018

 

Kính gửi:

  • Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
  • Công ty TNHH mỹ phẩm Hảo Sâm

(Địa chỉ: xã Mễ Sở, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên)

Căn cứ Thông tư số 06/2011/TT-BYT ngày 25/01/2011 của Bộ Y tế quy định về quản lý mỹ phẩm;

Căn cứ Công văn số 228/BC-TTKN đề ngày 27/6/2018 của Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc, Mỹ phẩm, Thực phẩm Yên Bái gửi kèm Phiếu kiểm nghiệm số 18L – 14MP ngày 20/6/2018 về kết quả kiểm nghiệm mẫu sản phẩm Kem sạch nám – tàn nhang đồi mồi Hảo Sâm 15g (số lô: 50; ngày sản xuất: 10/12/17; hạn dùng: 10/12/20) do Công ty TNHH mỹ phẩm Hảo Sâm sản xuất.

Mẫu sản phẩm do Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc, Mỹ phẩm, Thực phẩm Yên Bái lấy tại Quầy thuốc Vũ Thị Hoa – Công ty TNHH thương mại dược phẩm Cường Mùi (địa chỉ: Khu phố 1, xã Đồng Khê, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái) để kiểm tra chất lượng. Kết quả kiểm nghiệm: Mẫu sản phẩm không đáp ứng quy định về giới hạn hàm lượng của Methyl paraben, Propyl paraben trong thành phần công thức sản phẩm mỹ phẩm, không thống nhất thông tin về thành phần Propyl paraben do Công ty tự khai báo trên Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm số 15/14/CBMP-HY ngày 02/7/2014 với kết quả kiểm nghiệm.

Cục Quản lý Dược thông báo:

  1. Đình chi lưu hành trên toàn quốc lô sản phẩm mỹ phẩm Kem sạch nám – tàn nhang đồi mồi Hảo Sâm 15g (số lô: 50; ngày sản xuất: 10/12/17; hạn dùng: 10/12/20; số tiếp nhận Phiếu công bố: 15/14/CBMP-HY ngày 02/7/2014); Sản phẩm do Công ty TNHH mỹ phẩm Hảo Sâm (Địa chỉ: xã Mề Sở, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên) sản xuất.
  2. Công ty TNHH mỹ phẩm Hảo Sâm phải:
  • Gửi thông báo thu hồi tới những nơi phân phối, sử dụng sản phẩm Kem sạch nám – tàn nhang đồi mồi Hảo Sâm và tiến hành thu hồi lô mỹ phẩm không đáp ứng quy định.
  • Gừi báo cáo thu hồi lô mỹ phẩm không đáp ứng quy định về Cục Quản lý Dược trước ngày 31/7/2018.
  1. Đề nghị Sở Y tế tỉnh Hưng Yên:
  • Kiểm tra Công ty TNHH mỹ phẩm Hảo Sâm liên quan trong việc chấp hành pháp luật về sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm theo quy định tại Thông tư số 06/2011/TT-BYT ngày 25/01/2011 của Bộ Y tế quy định về quản lý mỹ phẩm và các quy định khác có liên quan;

– Giám sát việc thu hồi lô mỹ phẩm không đáp ứng quy định; Xử lý, xử phạt vi phạm theo quy định hiện hành và báo cáo kết quả bằng văn bản về Cục Quản lý Dược trước ngày 15/8/2018.

  1. Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thông báo cho các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn tiến hành thu hồi lô sản phẩm mỹ phẩm vi phạm nêu trên; Kiểm tra, giám sát các đơn vị thực hiện Thông báo này; Xử lý các đơn vị vi phạm theo quy định hiện hành.

DOWNLOAD VĂN BẢN DƯỚI ĐÂY

13525_QLD_MP_2018_VNRAS

COPY VUI LÒNG GHI NGUỒN VNRAS.COM

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!