Home Tags Công văn 11699/QLD-CL

Tag: Công văn 11699/QLD-CL

Công văn 11699/QLD-CL đình chỉ lưu hành thuốc không đạt TCCL

0
BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC ------------------------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------------------------------ Số: 11699/QLD-CL V/v đình chỉ lưu...
0868.552.633