Home Tags Công ty Stada sản xuất Sofosbuvir

Tag: Công ty Stada sản xuất Sofosbuvir

Thuốc điều trị viêm Gan C có số đăng ký lưu...

Đã có thuốc điều trị viêm gan C sản xuất tại Việt Nam Ngày 7 tháng 12 năm 2017 Cục Quản lý Dược - Bộ...